Zurück zu Stichting Dwaze Vaders Nachricht hinterlassen

Welkom op het gastenboek van de Stichting Dwaze Vaders.

Wij behouden het recht om ongewenste berichten en/of berichten die niets met de aard van de Stichting te maken hebben of grof of beledigend zijn zonder commentaar te verwijderen en ongewenste berichtgevers te blokkeren.

Nachrichte 5412 zu 5431 von 5431
Name St. Dwaze Vaders
Datum 09-02-2017 12:05:58

Vaders gezocht voor achtergrondverhaal n.a.v. film Waldstille

Op 30 maart gaat de film Waldstille in premiere in de Nederlandse bioscopen. Waldstille gaat over een vader Ben die alles op alles zet om de voogdij van zijn dochter terug te winnen. Als zijn vrouw overlijdt bij een noodlottig ongeluk waarbij Ben dronken achter het stuur zat, komt hij vast te zitten. Als hij vrij komt verbiedt zijn schoonvader hem het contact met zijn dochtertje. De film zal onder de aandacht komen bij de pers. Wij willen de pers graag in contact brengen met vaders die zich in een soortgelijke situatie bevinden, vaders die hun kind niet meer mogen zien en graag hun verhaal willen doen aan diverse media. Vaders kunnen contact opnemen met researcher Janneke Geertsma info@jannekegeertsma.com

Name St. Dwaze Vaders
Datum 02-01-2017 11:08:30

De Stichting Dwaze Vaders wenst iedereen een voorspoedig en gezond 2017.

Heeft u de petitie op de website al getekend? Het niet nakomen van een omgangsregeling moet nu maar eens afgelopen zijn. In maart zijn er verkiezingen en willen we met 40000 handtekeningen het probleem van de omgangsregeling op de agenda van de 2de Kamer krjigen. Nog niet getekend?? (kan ook anoniem) doe het nu!!

Ga naar de website Homepage

Name BetsLenie
Datum 23-12-2016 10:26:27

Uit verslag (IKO) Centrum Internationale Kinderontvoeringen:
Hieronder een overzicht van het totaal aantal uitgevoerde internationale kinderontvoeringen in 2015.
Opvallend is de stijging van het percentage ontvoerende moeders naar 80%, terwijl dit al jaren stabiel rond de 70% lag.
Totaal ontvoeringen In totaal waren er 167 ontvoeringen.
Hiervan waren er 129 ontvoeringen door de moeder
Hiervan waren er 33 ontvoeringen door de vader Hiervan waren er 5 ontvoering door familie
In totaal waren hierbij 237 kinderen betrokken

Name Dwaze moeder
Datum 21-12-2016 10:37:46

@betslenie
Volgens welke cijfers precies? En door wie en hoe verkregen?
Zolang instanties niet volgens de wet handelen zullen de alom bekende cijfers altijd discutabel blijven.
Net als het onderzoek waaruit blijkt dat het altijd in het belang is voor kinderen om ten alle tijde omgang met beide ouders discutabel blijft zolang hierin nauwelijks tot geen rekening gehouden word met de uitkomsten van onderzoeken over kindermishandeling en seksueel misbruik. En dat geldt voor beide partijen. Heel hard blijven roepen dat het altijd die vrouwelijke heden zijn lost het probleem voor de kinderen niet op, zorgen dat er iets gedaan word met de uitkomsten van de casusanalyses door een taskforce wel.

Name BetsLenie
Datum 28-11-2016 16:52:32

Inderdaad de kinderen zijn altijd de dupe. Altijd als eerste. Helemaal mee eens. Maar ik vind dat de vrouwen wel vaak als eerste als zielig worden neergezet tijdens de scheidingsprocedure en de man mag dan niet zielig zijn. Het blijft allemaal zo complex maar ik kom toch wel veel mensen tegen die altijd maar vanuit de vrouw redeneren en de man vergeten. En dan maar roepen dat de kinderen de dupe zijn. Inderdaad in het ene geval is dat van de vrouw en in het andere van de man. Maar het is net als kinderontvoering. 80% gebeurt door vrouwen....Hoe zit het dus met de echtscheiding?

Name James
Datum 27-11-2016 17:42:49

Bestlenie: erger nog: de enorme psychische beschadigingen die kinderen oplopen als ze papa nooit meer mogen zien.
Vrouwen die kind een vader ontnemen, zijn simpelweg asociale hufters zonder gevoel andere woorden heb ik er niet voor, sorry.

Name BetsLenie
Datum 27-11-2016 10:22:55

Ik ontmoet steeds meer vaders die kortere of langere tijd geleden gescheiden zijn en die de gevolgen van een echtscheiding pas later ondervonden. Zo heb ik er ontmoet die daarna psychisch onderuit gingen en werkloos raakten en ook iemand die zelfmoord heeft gepleegd recent. Net als in het boek van Ton Lankreijer maar dit terwijl er geen vechtscheiding was. De impact van een scheiding is op vaders denk ik veel groter dan wordt gedacht. Er wordt geen aandacht aan geschonken. Zou eens onderzocht moeten worden.

Name a den Dulk
Datum 23-11-2016 15:38:03

ik zelf heb al ruim 9 jaar via/dankzij ex en jeugd zorg mijn kinderen niet gezien, met alle gevolgen vandien. de recht bank had kinder bescherming opdracht gegeven tot onderzoek naar een regeling,maar voordat die in werking kon treden had ex alle 4 de kinderen aangemeld bij jeugd zorg ,met "problemen" met de vader.en jeugd zorg doet niet aan waarheids onderzoek of hoor en wederhoor.kinder bescherming wilde geen onderzoek doen om kinderen niet zwaarder te belasten.geld voor een advocaat had ik niet en ook geen toevoeging.kan alleen afwachten tot ze ooit gaan zoeken naar hun vader. maar nu dreigt mijn stiefzoon in een zelfde situatie terecht te gaan komen,en de dreigementen zijn niet van de lucht. ondanks dat " moeders naast de pot gepist heeft. hoe te voorkomen dat zelfs in het begin van de aankomende vechtscheiding de kinderen als speerpunt gebruikt worden.er is al melding bij jeugdzorg.en politie gedaan door mij met behoorlijk tegenzin.maar nu geen actie van deze instantie

Name Tjeerd
Datum 09-11-2016 11:30:23

p.s: als door onderzoek bewezen kan worden dat jij onschuldig bent, is zij namelijk de klos, immers, vertrouwensarts kan constateren dat er sprake is van valse beschuldigingen.
Haar ziekelijke, manipulerende gedrag kan van (negatieve) invloed zijn op het welzijn van het kind.
Bij vals beschuldigen door ex, en andere fratsen, zou zij wel eens (liefst permanent) ontheven kunnen worden uit de ouderlijke macht.
sterkte.

Name Tjeerd
Datum 09-11-2016 00:18:36

Erik:ga ZELF naar veilig thuis (voorheen jeugdzorg) en dien verzoek in dat kind onderzocht gaat worden door vertrouwensarts.
zie info op: veilig thuis.
Maak afspraak en doe je verhaal aan hen.
Vals iemand beschuldigen is een gruwelijk iets.
In dit geval is DAT je beste verdediging, nadien kan ex gehoord worden, ze zal waarschijnlijk een manipulator zijn in combinatie met pathologische leugenares, er kan zelfs sprake zijn van Munchausen by proxy. Sterkte kerel, je ex gebruikt kind als machtsmiddel jou kapot te krijgen, echter, de kans is groot dat zij uiteindelijk de klos is.

Name Oma Tobben
Datum 07-11-2016 07:43:55

Tip: plaats vragen niet hier, maar op het Forum

Name Erik
Datum 05-11-2016 23:19:21

Ik mag sinds kort mijn zoontje niet meer zien van mijn ex. We hebben gezamenlijk gezag en mijn zoontje woont bij mijn ex. Er is al langer sprake van een vechtscheiding. Ze voldoet aan de kenmerken van een parano´de persoonlijkheidsstoornis en waarschijnlijk is er sprake van borderline.

Nu beschuldigt ze mij van seksueel misbruik van mijn zoontje. Ik ben helemaal uit het veld geslagen, want zoiets zou ik nooit en te nimmer doen. Nu heeft mijn ex via haar huisarts zelfs de zedenpolitie ingeschakeld.

Hoe kan ik mij tegen deze valse beschuldigingen verdedigen?!

Name Dwaasje
Datum 07-10-2016 19:30:53

Ik zou wel eens van stichting dwaze vaders willen weten welke aanpak zij adviseren bij een niet-verzorgend ouder die gemaakte afspraken niet nakomt het kind niet voorop wil stellen. En hoe stichting dwaze vaders dit voor zich ziet met de petitie die zij opgesteld hebben, de enigste zekerheid die daarmee word geboden is immers dat er bij een door de rechter uitgesproken omgangsregeling die niet nagekomen word strafrechtelijke vervolging plaats vind, hoe ziet men dat voor zich wanneer er sprake blijkt te zijn van misbruik en mishandeling?
Er word heel hard geroepen belang van het kind, maar wat is in bovenstaande zaken dan het belang van een kind? Omgang opleggen en opdringen met alle gevolgen van dien op korte en lange termijn? Wie is er dan aansprakelijk voor die gevolgen? Mag het kind dan ook bij de omgang eisende en opleggende partij schadevergoeding eisen?

Kommentar von Stichting Dwaze Vaders

Als er sprake is van mishandeling en/of misbruik dan mag men aannemen dat er geen omgangsregeling is en ook niet wordt opgelegd.

Name Jaap
Datum 18-09-2016 20:31:07

Binnenkort begin ik samen met mijn ex bij trias een traject. Ik heb mijn dochter inmiddels in anderhalf jaar nauwelijks gezien. Vanaf januari helemaal niet meer omdat moeder dat niet wenselijk vindt en mijn dochter mee heeft genomen in haar verhaal. Ik kan alleen maar hopen dat er iets uitkomt.
Hieronder schreef iemand het verhaal dat schoolhoofden niet te vertrouwen zijn. Dat kan ik deels beamen. Ik ben zelf docent en heb ook te maken met dit soort zaken. Het gaat er om dat je aan de juiste touwtjes trekt. Dan krijg je de informatie die je nodig hebt. Ik heb op dit moment niet veel meer dan trias. Ik ben voor wat betreft de omgang met onze dochter afhankelijk van hen. Ik hoop op een klein beetje rechtvaardigheid. Dat moet toch nog wel ergens te vinden zijn?
Vrijdag was bij ÚÚn vandaag een stuk over een vader als ik. Hij heeft een einde aan zijn leven gemaakt. Zo gek kan een ex-partner je dus krijgen. Ton Lankreijer is met de schoonzus van de man bezig met een zaak. Steun ze.

Name Jim
Datum 16-09-2016 09:51:11

Hallo allemaal,

Ik ben vader van drie jongens en bezig met Lindenhout om het contact met mijn kinderen te herstellen.

Wie heeft ervaring met Lindenhout? Deze organisatie verschuilt zich achter twee standpunten:

1) We doen niet aan waarheidsvinding;
2) Het kind mag zelf bepalen of en hoe vaak het bij vader is.

Resultaat van deze houding is in volgorde:

- De kinderen worden door de moeder gebruikt, om macht over de vader uit te oefenen;
- Verdere beinvloeding van het kind door de moeder;
- Kind-Vader vervreemding;
- Nauwelijks tot geen contact meer met de vader.

Uit de reacties hier, moet ik helaas opmaken, dat justitie onvoldoende tot geen invloed heeft op de feitelijk uitvoering van de omgangsregeling, daar de moeder de rechterlijke bepaling zonder consequenties eenvoudig naast zich neer kan leggen.

Moet ik uit de houding van Lindenhout en het Nederlandse systeem opmaken, dat de vader er klaarblijkelijk niet toe doet bij de opvoeding van kinderen?

Name Jan
Datum 08-09-2016 19:25:14

Ik heb mijn kind nog nooit gezien, mijn vriendin heeft mij gebruikt om een kind te krijgen en alimentatie te vangen.

Kan ik naar het buitenland vertrekken en alles heir verkopen, ik heb helaas nogal een flink vermogen dus dat wil zij wel op eten.

Heeft iemand advies hierover, ik wil niet meer in Nederland blijven, ik heb gevangen gezeten ben beschuldigd van moord, ik ben het helemaal zat hier .............

Of is er iemand die een huis wil kopen met mij in een warm land ?

Wat zijn de escapes ?

Name Sjoerd
Datum 22-07-2016 12:46:38

tip: let op!
Schoolhoofden zijn vaan anti vader en pro moeder,en bovendien vaak voorgelogen.
Blijf uit de buurt, en maak geen melding bij deze arrogante hufters, die het geen barst kan schelen dat een leerling zijn of haar vader nooit meer mag zien.
Ik spreek uit ervaring. het is maar dat je het weet.

Name Henk
Datum 16-06-2016 20:24:26

Johan S: informeer bij juridisch loket en: eerste uur bij advocaat is gratis (eerst bellen voor afspraak) sterkte.

Name Johan S
Datum 13-06-2016 13:38:44

Wie o wie kan mij z.s.m helpen!!!!??
,Sinds korte tijd ben ik weduwe geworden. Let vooral op. De liefde tussen mijn ex(al mag ik volgens de wet haar niet zo vernoemen) en ik hebben wij ons nooit zorgen gemaakt omtrent het verdelen. Na bijna 25 samen geweest te zijn heeft zij haar gevecht tege de botkamker verloren. Door geen juridische onze verbonden zijn wordt ik mu kaalgeplukt en vervolg door haar (voor haar overlijden,niet hecht met elkander, een dochter is al meer vijf jaar zich niet laten zien of horen!!!)
Wie kan en wil mij helpen. Beste advocaten het geld groeit mij niet op de rug(mededeling)

Name St. Dwaze Vaders
Datum 12-05-2016 16:21:03

Alleenstaande vaders gezocht

Voor een artikel over vaderschap in een groot maandblad ben ik op zoek naar vaders die hun nu volwassen dochters grotendeels alleen hebben opgevoed. Het wordt een dubbelinterview met een mooie foto. Voldoe jij aan de beschrijving of ken je iemand? Laat het me weten: mishamelita@gmail.com . Alvast bedankt!

Vorige mi▀brauch - adverteren - gratis gastenboek Folgende