Zurück zu Stichting Dwaze Vaders Nachricht hinterlassen
Nachrichte 3623 zu 3637 von 5452
Name Lars
Stadt Dronten
Geschlecht Mann
Datum 23-11-2010 um 11:44:47

Ruud: celstraf in combinatie met korting of intrekke uitkering lijkt mij een betere oplossing voor diegene die omgangsregeling onmogelijk maken en met list en bedrog niet nakomen.
Boetes hoeven ze vaak (door zielig doen) niet te betalen.
De vader pesten door hem contact met zijn kind onmogelijk te maken, hoe ziek en gestoord kan een mens zijn? daarmee maak je jezelf niet populair op school en omgeving als moeder (gijzelaar).
Een kind dwingen om zonder vader op te groeien, dan ben je gewoon een kutwijf, meer niet.

Name ruud
Stadt almelo
Geschlecht Mann
Datum 21-11-2010 um 14:03:09

Het is een keuze om wel of niet mee te werken.
Daar ligt de verantwoordelijkheid, het systeem moet omgedraaid worden.
Die verantwoordelijkheid ligt dan bij de verzorgende ouder.
Preventief ingrijpen zal veel ellende besparen bij de kinderen,en uit wonende ouder
Er zijn uiteraard andere vormen (ipv boetes) maar raak ze maar in de portemonnee.
Het bovenstaande is maar een gedachte om mee te denken,zoals het nu gaat is voor mij een vorm van bewuste geestelijke mishandeling door het systeem.

Name ruud
Stadt almelo
Geschlecht Mann
Datum 21-11-2010 um 14:02:09

Waarom is in een scheiding tussen de ouders, kinderen vaak de dupe.
Als je uit elkaar gaat, okÚ, prima maar dat moet los staan van het recht qua omgang kinderen.
Eigenlijk zijn het twee verschillende processen.

Waar is het recht van de kinderen in Nederland.
Er zou een wettelijke scheiding moeten komen tussen de kinderen en ouders qua recht op wettelijke omgang uitwonende ouder.
Dat moet los staan van de scheiding tussen de ouders.

Regel het in een wet dat elk kind onder de 12 jaar een eigen advocaat toegewezen krijgt.
Nu is de advocaat van de verzorgende ouder eigenlijk ook de advocaat van de kinderen.
Er moet een instantie komen waar je als uitwonende (vertrekkende)ouder direct kunt (moet) melden.

Binnen 48 uur moet er contact zijn tussen de kinderen en vertrekkende ouder.
In de wet moet ook geregeld zijn dat als de verzorgende ouder niet wil mee werken zij weet op voorhand wat de consequenties zijn.
Een boete van BV 10% inkomen.
Een volgende keer BV 25% inkomen.

Name daantje
Stadt oosterhout
Geschlecht Frau
Datum 20-11-2010 um 19:01:07

eindelijk gerechtigheid.....krant de stem...18-11-2010

In hoger beroep heeft het gerechtshof een 39 jarige moeder uit franeker veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur en veertig uur voorwardelijk omdat ze haar kind niet aan haar ex, de vader van het kind wilde mee geven.De vrouw had zich beroepen op het belang van het kind. de destijds negenjarige jongen stribbelde telkens zo tegen als zijn vader hem voor een paar uur kwam halen dat ze het niet over haar hard kon verkrijgen hem mee te geven. een psychologe had aangevoerd dat ze daarmee in het belang van het kind had gehandeld en dus geen straf verdiende. maar het gerchtshof oordeelr dat de moeder die keuze niet had mogen maken.de moeder had haar zoontje desnoods tegen zijn wil aan de vader moeten mee geven, vind het hof. eerder veroordeelde de rechtbank de vrouw al tot een werkstraf van honder uur. dat de straf lager uit valt, komt ddordat het hof wel begrip heeft voor haar beweerredenen.

Name uud
Stadt almelo
Geschlecht Mann
Datum 20-11-2010 um 12:44:40

che,
Het hele systeem in nederland mbt scheidingen allimentatie etc is achterhaald.De instanties zijn bewust niet eerlijk in het belang van de kinderen en de uitwonende ouder.
Weet wel dat er tunnelvisie heerst en dat alle zogenaamde deskundigen er een zooitje van maken.
Het zal niet makkelijk om het systeem te veranderen maar daar is de politiek voor nodig.
heb eerder aangegeven daaraan wel te willen meewerken.Ik weet niet wat er via de dwaze vaders gaande is als er al wat gebeurd.alleen uittingen op deze site schiet je structueel ook niks mee op.

Name Che
Stadt Nederland
Geschlecht Mann
Datum 20-11-2010 um 12:00:56

Hoelang moeten wij als vaders nog door het stof en bedelen via dure advocaten en dwarsliggende instanties voor contact met onze kinderen?
Hoelang laten wij ons nog als dererangsburgers behandelen, voorgelogen door gestoorde tegenwerkende borderlinemoeders die vanuit hun krankzinnige frustratie omgang tegenwerken?

Is het niet de hoogste tijd voor hardere acties, gericht tegen deze tegenwerkende instanties? waarbij uiteraard geen gewonden vallen, maar de landelijke pers overuren zal draaien...
(zag afgelopen week programma over actiegroep RARA, van hun acties tegen apardheid wat jaren terug).

Name gerien
Stadt overijssel
Geschlecht Frau
Datum 19-11-2010 um 23:00:20

Wie van jullie kent hulpinst. lindenhout?!

Name denis
Stadt helmond
Geschlecht Mann
Datum 19-11-2010 um 18:26:45

hoi ingrid ,

een gesprek bij stop huiselijk geweld kan een oplossing bieden . deze bekijken de zaak en doen in dien nodig de aangifte voor je ..
ik hoop dat je er wat aan hebt.

grts denis

Name Joop
Stadt Utrecht
Geschlecht Mann
Datum 19-11-2010 um 11:14:29

Neem in ieder geval contact op met maatschappelijk werk, praat er in ieder geval over, dat helpt.
Vraag gesprek aan met schoolhoofd van je kinderen, de situatie kan van invloed op hen zijn (schoolprestaties).
Monteer casteerecorder aan je telefoon om dreigtelefoontjes op te nemen en bewaar alle dreigbrieven als die er zijn, tevens sim kaart mobieltje waar dreigementen op staan.
Informeer tevens je huisarts over deze psychisch ziekmakende situatie, sterkte!

Name ruud
Stadt almelo
Geschlecht Mann
Datum 19-11-2010 um 08:47:05

Ingrid,
Je kan het beste hier info neerzetten wat jij wil,daar kunnen de mensen dan op reageren,Anders Zou ik het niet weten.
Informeer eens even ivm de aangifte wat afgewezen is om dat desnoods via de officier van justitie te doen.De verhalen van Joop zullen ze je zeker helpen.Je kunt info vragen bij het juridische loket en
maak daar je zaak eens bespreekbaar.Misschien hebben ze daar een oplossing om jou bij te staan. succes.

Name Ingrid
Stadt Halfweg
Geschlecht Frau
Datum 18-11-2010 um 22:03:45

Ik durf op deze openbare site niet alles te schrijven, is er een
manier zodat niet iedereen het leest?

Name Joop
Stadt Utrecht
Geschlecht Mann
Datum 18-11-2010 um 15:20:45

p.s; google maar eens op:

FAMILIEDRAMA ZIERIKZEE.

Maak van dat artikel een print en neem dat mee naar politie om je argumentatie en angst om jezelf kracht bij te zetten, nogmaals, sterkte.
Ex was boos op zijn vrouw en bedreigde haar al heel lang, politie greep niet in....totdat het te laat was.

Name Joop
Stadt Utrecht
Geschlecht Mann
Datum 18-11-2010 um 14:47:47

Ingrid: je hebt altijd baas boven baas.
Vraag vertrouwelijk gesprek aan met hoofdcommisaris politie, samen met je man, en meld dat jij je bedreigd voeld, neem bewijzen mee (dreigbrieven, sms berichten van je ex).
Meld hen dat jij in doodsangst zit.
Gezien de zaak van ex agent Sander V., is de politie zeer scherp erop gericht hun imago hoog te houden, en dat de politie er is om burgers te beschermen!
Want het gebeurde enkele maanden geleden dat door te laat ingrijpen politie na zorgmelding door Iraanse moeder in Zeeland, haar ex een familiedrama aanrichtte uit eerwraak.
(hij had al eerder gedreigd)

Indien je ex een potentieel gevaar is voor jou en je knderen, gezien zijn gedragingen uit het verleden, kan hem dat zijn baan kosten, en tevens permanente ontheffing ouderlijke macht gezien zijn psychopatische geweldadige stalk-gedrag, dat ZEKER niet in belang is van moeder en kinderen.
Stuur aan op een straatverbod, dat bij overtreding celstraf op zal leveren. sterkte!

Name ruud
Stadt almelo
Geschlecht Mann
Datum 17-11-2010 um 21:49:22

Ingrid,
)Uiteindelijk is de aangifte niet opgenomen)
Door wie is dat bepaald?

Name Ingrid
Stadt Halfweg
Geschlecht Frau
Datum 17-11-2010 um 16:03:53

P.s.,
heb in 2007 al aangifte gedaan en moest daarvoor naar een ander bureau omdat "het nogal gevoelig lag omdat het een collega betrof". Uiteindelijk is de aangifte niet opgenomen ondanks het feit dat mijn logboek was gekopieerd met alle bedreigingen etc.. Voor ik naar het bureau ging werd mij per telefoon medegedeeld dat zijn dienstwapen was ingenomen; ik was doodsbang

Vorige mi▀brauch - disclaimer - helpdesk - © write2me Folgende